Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Produkt dnia
Zestaw startowy SEMILAC
Zestaw startowy SEMILAC
219,00 zł 178,05 zł
Producenci
Sonda
Co należy poprawić w naszym sklepie internetowym ?
regulamin

reg

Regulamin Sklepu internetowego – WWW.HURTOWNIAKOSMETYKOW.COM.PL

Obowiązuje od 1 lutego 2013 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy WWW.HURTOWNIAKOSMETYKOW.COM.PL, prowadzony jest przez firmę Hurtownia Kosmetyczna "JULIA-PROFESSIONAL EWA DENDYS wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała pod nr 67425. Siedzibą firmy jest ul. Siostrzana 15a 43-300 Bielsko-Biała. Oddział Firmy mieści się przy ul. Komorowickiej 5F 43-300 Bielsko-Biała. Firma jest zarejestrowana pod numerem NIP: 937-261-25-72 REGON: 22452243

1.2. Pod pojęciem Sklep rozumie się Sklep internetowy - www.hurtowniakosmetykow.com.pl lub sprzedawcę;

1.3. Pod pojęciem Klienta lub Kupującego rozumie się – konsumenta, czyli osobę fizyczną, która nabywa rzecz (towar konsumpcyjny) w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (vide: art. 1 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.)(dalej zwana również jako u.s.k.), a także inny podmiot posiadający, co najmniej częściową zdolność do czynności prawnych oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, a także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną.

1.4. Towar konsumpcyjny to rzecz ruchoma, sprzedawana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy

1.5. Pod pojęciem Regulamin rozumie się zbiór przepisów obowiązujących podczas składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie;

1.6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

1.7. Za adres email Sklepu uważa się adres: hurtowniakosmetykow@onet.pl , za numer telefonu [tel. kom. +48 517 548 654], za adres ul. Komorowicka 5F 43-300 Bielsko-Biała, za adres do korespondencji uważa się: Hurtownia kosmetyczna "Julia-Professional" Ewa Dendys ul.Siostrzana 15a 43-300 Bielsko-Biała

1.8. Prawa i obowiązki Sklepu i Klienta wynikające z zawartej umowy regulują, niżej wymienione ustawy:
-Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.),
-Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.) (zwana dalej także jako u.s.k.),
-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm) (zwana dalej także jako K.c.),.
-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 ze zm.).

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożone zamówienie stanowi umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

2.2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.3. Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

2.4. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć:

  • dodanie do Koszyka produktów towaru z oferty Sklepu;
  • zatwierdzenie ostatniego kroku zamówienia towarów w Sklepie (poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku) i uzupełnieniu formularza zawierającego dane kupującego zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu, tj. prawidłowe podanie wyczerpujących danych osobowych i pełnych aktualnych danych adresowych, wyboru formy płatności oraz przesłanie zamówienia.

 

2.5. Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) i akceptuje jego postanowienia. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszystkie podane przez Niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą, a Sklep nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

2.6. Sklep uprawniony jest do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Klient składając zamówienie nie wyraził zgody na weryfikację danych, podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych (np. zawyżył swój wiek) lub w innych powodów weryfikacja danych zakończyła się negatywnie (np. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem email, jeszcze przed nadaniem przesyłki do firmy kurierskiej, celem przesłania do Klienta);

2.7. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia dokumentu fiskalnego. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem lub za pomocą wiadomości e-mail.

2.8. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Klient postanowią wspólnie i za porozumieniem inaczej.

III. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w walucie polskiej (zł polski) i stanowią wartości brutto, gdyż zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Jednakże, ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.

3.2. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem, przy odbiorze towaru lub przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla Sklepu (przedpłata), każdorazowo przedkładany informacyjnie zamawiającemu Klientowi.

3.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po dokonaniu zatwierdzenia ostatniego kroku zamówienia przez Klienta;
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym prowadzonym dla Sklepu,

 

3.4. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania złożonego zamówienia.

3.5. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni kalendarzowych ze strony Klienta, Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu, bądź anulowania zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia lub wysłania dostępnych pozycji w zamówienia, Klient zostanie poinformowany na podany w zamówieniu adres email lub telefonicznie. Jednakże, Sklep będzie czynił starania, aby przed wstrzymaniem realizacji zamówienia lub wysłaniem dostępnych pozycji zamówienia, skontaktować się z Klientem, celem wyjaśnienia przyczyn anulowania, wysłania dostępnych pozycji zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia.

3.6. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia to jest, gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sprzedawca zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 5 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy.

3.7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3.8. Na życzenie Klienta Sklep wystawi fakturę VAT.

3.9. W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta, w związku z płatnościami za zamówiony towar, Sklep zwróci nadpłatę przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową

IV. DOSTAWY

4.1. Sklep realizuje założone zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast zamówienia z dostawą poza terytorium Rzeczypospolitej, realizowane są poprzez indywidualnie porozumienie z Klientem i w zależności od kraju docelowego, wagi przesyłki oraz możliwości wysłania zamówionych produktów w jednej paczce.

4.2. Wysłanie zamówionego towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, możliwe jest po uprzednim opłaceniu centy towaru i kosztu przesyłki. Nie jest możliwa wysyłka zagraniczna za pobraniem.

4.3. Koszty wysyłki (nadania towaru) w całości pokrywa kupujący - Klient.

4.4. Koszt wysyłki wyliczany jest indywidualnie do złożonego zamówienia i zależy od wyboru firmy dostawczej, tj. firmy kurierskiej, spedytora, przewoźnika lub Poczty Polskiej oraz formy płatności, a także łącznej wagi zamówienia. Koszty wysyłki podane są w kwotach brutto i zawierają należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu nadania wysyłki.

4.5. Czas realizacji zamówienia odbywa się niezwłocznie i jest to czas, który upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, aż do chwili nadania zamówionych towarów ze Sklepu do Klienta, jednakże przy zastrzeżeniu, iż pod uwagę brane są dni robocze.

4.6. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta uzależniony jest od czasu realizacji dostawy przez firmę kurierską: SIÓDEMKA ,InPost lub POCZTĘ POLSKĄ.

4.7. Dostawa zamówionych towarów, co do zasady następuje:

  • Dostawa priorytetowa POCZTĄ POLSKĄ powinna nastąpić następnego dnia roboczego, od dnia nadania przez Sklep zamówienia.
  • Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej SIÓDEMKA powinna nastąpić następnego dnia roboczego, od dnia nadania przez Sklep zamówienia.
  • Dostawa za pośrednictwem InPost powinna nastąpić do 3 dni roboczych, od dnia nadana przez Sklep zamówienia.

 

4.8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V. POLITYKA RABATOWA

5.1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zatwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

5.2. Rabaty są przyznawane dla Grup Klientów (rabaty wynikające z prowadzonych przez Sklep akcji) lub indywidualnie (w zależności od wielkości i częstości zakupów).

5.3. Przyznane rabaty nie sumują się.

5.4. W sytuacji gdy Klientowi przysługują różne rabaty indywidualne lub dla Grup Klientów stosowany jest ten, który jest najkorzystniejszy dla Klienta.

5.5. Rabaty naliczane są od ceny detalicznej brutto.

5.6. Rabaty naliczane są do osiągnięcia kwoty minimalnej produktu, ustalanej przez Sklep.

5.7. Klient który otrzymał kod rabatowy może go wykorzystać jedynie w terminie wskazanym na kuponie. Firma "JULIA-PROFESSIONAL" zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych produktów / grup produktów z promocji. W szczególności rabat nie dotyczy: zestawów startowych, produktów do depilacji, czasopism, urządzeń.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni (słownie: dziesięć dni). Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Zwrot rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienie od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6.2. W razie złożenia skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wywołuje ono skutek taki, że umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.3. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest niezmieniony, tj. nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony lub zostały zdjęte plomby zabezpieczające sam towar (a nie opakowanie lub oryginalne pudełko). Klient wraz z odsyłanym towarem jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. W przypadku zwrotu towaru zmienionego - uszkodzonego lub zniszczonego, Klient będzie zobowiązany do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.

6.4. Jeśli wszystkie warunki określone w pkt. 6.3. zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu przez Sklep na wskazane przez Klienta konto.Informujemy, iż zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący)

6.5. Jeżeli umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy konsumentem, a Sklepem (przedsiębiorcą) - sprzedaż konsumencka, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową polega na tym, że: a) w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości rzecz:
– nie odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi,
– nie posiada cech okazanej kupującemu próbki albo wzoru,
– nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru (art. 4 ust. 2 u.s.k.),
b) w przypadku braku indywidualnych uzgodnień towar (art. 4 ust. 3 u.s.k.):
– nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
– jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju,
– nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, odnoszących się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować, wyrażonych również w oznakowaniu towaru lub reklamie,
– jest nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży (art. 6 u.s.k.)

6.6. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Wówczas, kiedy Klient nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Wzór oświadczenia o niezgodności towaru z umową znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6.7. Terminy

6.7.1. Pod rygorem utraty uprawnień konsument ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o niezgodności rzeczy z umową przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem (art. 9 ust. 1 u.s.k.).

6.7.2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku (art. 10 ust. 1 u.s.k.).

6.7.3. Roszczenia kupującego przedawniają się, a uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Terminy te nie mogą się skończyć przed upływem terminu dwóch lat od wydania towaru kupującemu (art. 10 ust. 2 u.s.k.)

6.8. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy (art. 10 ust. 3 u.s.k.).

6.9. Sklep w przypadku zawierania umowy z nie konsumentem, ponosi odpowiedzialność za wady: a) fizyczne (art. 556 § 1 K.c.) – polegające na tym, że rzecz:
– ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
– nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego,
– rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. b) prawne (art. 556 § 2 K.c.) – polegające na tym, że rzecz sprzedana:
– stanowi własność osoby trzeciej,
– jest obciążona prawem osoby trzeciej,

6.10. Uprawnienia kupującego w przypadku wad fizycznych

6.10.1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady fizyczne, kupujący może:
a) odstąpić od umowy (art. 560 § 1 k.c.)
b) żądać obniżenia ceny (art. 560 § 1 k.c.)
c) żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia – jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku (art. 561 § 1 k.c.),
d) żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi - jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy (art. 561 § 2 k.c.),
e) żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady – niezależnie od realizacji każdego z czterech wskazanych wyżej uprawnień (art. 566 k.c.):
– w pełnej wysokości, jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
– ograniczonej do szkody, którą kupujący poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (w szczególności zwrot kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrot dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów) - jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

6.10.2. Kupujący, nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana. Ograniczenie to nie obowiązuje, jeżeli wady są nieistotne – wówczas sprzedawca może naprawiać albo wymieniać rzecz do skutku (art. 560 § 1 k.c.).

6.10.3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad (art. 560 § 3 k.c.).

6.11. Uprawnienia kupującego w przypadku wad prawnych.

6.11.1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady prawne, kupujący może:
a) odstąpić od umowy (art. 560 § 1 k.c.)
b) żądać obniżenia ceny (art. 560 § 1 k.c.)
c) żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady – niezależnie od realizacji każdego z czterech wskazanych wyżej uprawnień (art. 574 k.c.):
– w pełnej wysokości, jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca ponosi odpowiedzialność,
– ograniczonej do szkody, którą kupujący poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady (w szczególności zwrot kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrot dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, zwrot kosztów procesu) - jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

6.12. Terminy realizacji uprawnień z rękojmi są terminami zawitymi, co oznacza, że po ich upływie uprawnienie wygasa, a zatem przestaje istnieć.

6.13. W przypadku wad fizycznych kupujący ma obowiązek zawiadomić sprzedającego o wadzie pod rygorem utraty uprawnień.

6.14. Termin zawiadomienia sprzedawcy o wadzie to (art. 563 k.c.):
• 1 miesiąc:
– od jej wykrycia,
– po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności kupujący mógł wykryć wadę, jeżeli zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte,
• przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą:
– niezwłocznie po zbadaniu rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju,
– niezwłocznie po wykryciu wady, gdy wada wyszła na jaw dopiero później.

6.15. W przypadku wad prawnych kupujący nie ma obowiązku zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, ale jeżeli przeciwko niemu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne (art. 573 k.c.).

6.16. Zawiadomienie o wadzie zostanie rozpatrzone przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia do Sklepu zawiadomienia o wadzie towaru wraz z wyżej opisanymi i wymaganymi dokumentami. Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia ustosunkuje się merytorycznie do treści zawiadomienia i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Wzór zawiadomienia Sklepu o wadzie towaru, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

6.17. Koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu zawiadomienia o zaistnieniu wady w towarze.

6.18. Miejsce i sposób składania reklamacji:

6.18.1. Pisemnie na adres siedziby Sklepu: "JULIA-PROFESSIONAL" Ewa Dendys ul.Siostrzana 15a 43-300 Bielsko-Biała;

6.18.2. Pisemnie na adres do korespondencji Sklepu: . Hurtowniakosmetykow ul.Komorowicka 5F 43-300 Bielsko-Biała;

6.18.3. Mailowo na adres email Sklepu: hurtowniakosmetykow@onet.pl

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” ( Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, archiwizacji, informowania o promocjach oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym o ile Klient to wyrazi zgodę. Dane Klienta przetwarzane są dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sklep samodzielnie lub we współpracy z innymi wykwalifikowanymi podmiotami zajmującymi się profesjonalnie i/lub zawodowo tym zakresem działalności gospodarczej.

7.2. Dane osobowe są przekazywane firmom podejmującym się dostarczenia przesyłki z towarem lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonywania umowy zawartej z Klientem. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, jednakże mogą być przekazywane uprawnionym organom, żądającym takich informacji.

7.3. Dane osobowe Klienta, chronione zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, a ich udostępnienie jest konieczne w celu wywiązania się z umowy sprzedaży towarów.

7.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Sklep.

7.5. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie za pomocą wiadomości email.

7.6. "Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowan ie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej."

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część

W załączeniu:

Zał.1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Zał.2 Wzór zawiadomienia Sklepu o niezgodności towaru z umową

Zał.3 Wzór zawiadomienia sklepu o wadzie towaru

       Hurtownia Kosmetyczno-fryzjerska "Julia-Professional"                   Hurtownia Kosmetyczno-fryzjerska "Julia-Professional 2 "

                   ul.Komorowicka 5f 43-300 Bielsko-Biała                                                                     ul.Wesoła 4  34-300 Żywiec

tel/fax (33) 814-70-74 tel.kom.517-548-654 tel.kom. 514-564-220                                 tel.kom. 514-66-36-36   tel.kom 514-564-220

                   Godziny otwarcia: Pn-pt 9.00 - 17.15   Sobota 10.00 - 13.00            Godziny otwarcia: Pn-pt 9.00 - 17.00  Sobota 10.00 - 13.00

 

   Hurtownia Kosmetyczno-fryzjerska "Julia-Professional 3"                 

                                           ul.Michejdy 12 44-300 Cieszyn                                                      

         tel.kom.512-242-163                    

                   Godziny otwarcia: Pn-pt 9.00 - 17.00   Sobota 10.00 - 13.00          

 

 Strona internetowa: www.juliaprofessional.pl

email: juliaprofessional@op.pl                                  hurtowniakosmetykow@onet.pl

facebook: www.facebook.com/juliaprofessional

instagram: www.instagram.com/juliaprofessional

stat4u

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl